Other Programs – 2018 :

Other Programs


Album – 2018


 

 

10th Dec 2018

Anand-Lahari 2018

 @ Patwardhan Park, Bandra, Mumbai

10th Dec 2018

Jungle Mein Mangal Outing

 @ Maharashtra Nature Park, Mahim

14th Apr 2018

Indore Bird Presentation

By Padmshri Bhalu Mondhe

@Vedanta Ashram, Indore

 


 

29th Jan 2018

Talk @ Dahisar Rotary Garden, Mumbai

28th Jan 2018

Prerana Talks @ Dahisar Vidya Mandir Banquet Hall, Mumbai

28th Jan 2018

Dhyan & Que-Ans @ V. Auditoruim, RK Mission, Khar, Mumbai

 


 

 

27th Jan 2018

Talk @ Law College, Khar, Mumbai

20th Jan 2018

Ekatma Yatra Sammelan @ Gandhi Hall, Indore

 18th Jan 2018

Ekatma Yatra Arati @ Gandhi Hall, Indore

 


 

13th Jan 2018

Sirpur Lake 2 @ Indore

11th Jan 2018

Goshala @ Atma Jyoti Ashram, Baroda

8th Jan 2018

Sirpur Lake @ Indore

 


 

 

Translate »