Earlier Programs :


Pravachans – 2019


 

  No.

Month

Place

By

Sub


 

  20

30th June

Vedanta Ashram,


Indore,

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 67


 

  19

18th to 22nd June

Ramkrishna Sewa Samiti,

Maninagar,

Ahmedabad

Sw. Amitananda

Kathopanishad – 2/3

Gita Ch. 14


 

  18

26th May to 2nd June

Vivekananda Audi.,

Ramkrishna Kendra,

Mumbai

Sw. Atmananda

Mandukyopanishad -2

Gita Ch. 01


 

  17

26th May

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 66


 

  16

26th Apr

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 65


 

  15

30th Mar to 6th Apr

Datt Mandir,

Jalgaon

Sw. Poornananda

Gita Ch – 12 / Drg Drsy Vivek


 

  14

13th to 19th Mar

Hari Om Mandir,

Lucknow

Sw. Atmananda

Gita Ch – 10 / Mundaka 2-1


 

  13

27th Feb to 4th Mar

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda &

Ashram Mahatmas

Sadhana Panchakam / Gita Ch – 16


 

  12

25th Feb

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 64


 

  11

18th Feb

Hotel Varanda,

Mumbai

Sw. Atmananda

Blessings to Newly Married Couple


 

  10

17th Feb

Resi. – Mr. Navin Sharma,

Mumbai

Sw. Atmananda

Yagya Bhav


 

  09

16th Feb

Resi. – Mr. Avinash Dutta,

Mumbai

Sw. Atmananda

Satsang


 

  08

27th Jan

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 63


 

  07

27th Jan

Resi. of Krant Agnani

Mumbai

Sw. Samatananda

Satsang


 

  06

26th Jan

Hotel Executive Enclave, Bandra

Mumbai

Sw. Samatananda

Equanimity


 

  05

17th to 23nd Jan

Prarthana Parivaar,

Ahmedabad

Sw. Amitananda

Upadesh Saaram


 

  04

23nd Jan

Samutkarsh,

Ahmedabad

Sw. Amitananda

Talk on Celebrating Life


 

  03

17th to 22nd Jan

Samutkarsh,

Ahmedabad

Sw. Amitananda

Gita Ch – 4


 

  02

12 Jan

Atma-Jyoti Ashram,

Baroda

Sw. Atmananda

Talk on Atma-Jyoti


 

  01

5th to 11th Jan

Atma-Jyoti Ashram,

Baroda

Sw. Amitananda

Kathopanishad 3-2

Gita Ch – 9


Translate »