Earlier Programs :


Pravachans – 2018


 

  No.

Month

Place

By

Sub


 

  13

25th Mar

Vedanta Ashram, Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 53


 

  12

5th to 12th Mar

Samutkarsh,

Ahmedabad

Sw. Amitananda

Drg-Drsya Viveka

Gita Ch – 4


 

  11

23rd Feb to 2nd Mar

Hari Om Mandir,

Lucknow

Sw. Atmananda

Mundakopanishad 2-2

Gita Ch – 9


 

  10

19th Feb

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 52


 

  09

8th to 12th Feb

Vedanta Ashram,

Indore

Sw. Atmananda & Others

Vedanta Camp

Kaivalyopanishad

Shiv Samkalpa Suktam


 

  08

29th  Jan

Rotary Garden,

Dahisar, Mumbai

Sw. Atmananda

Be the Inspiration


 

  07

28 Jan

Dahisar Vidya Mandir

Mumbai

Sw. Atmananda & Dr. Samvit Patra

Ekta Ke Sutra Ki Khoj


 

  06

28th Jan

Vivekananda Auditorium, RK Mission, Khar, Mumbai

Sw. Atmananda

Dhyana & Que-Ans


 

  05

27th Jan

Law College

Mumbai

Sw. Atmananda

Stress Manangement (For Law Students)


 

  04

21st Jan

Vedanta Ashram

Indore

P. Sw. Atmananda

Hanuman Chalisa – 51


 

  03

18th to 19th Jan

Dubai

Sw. Samatananda

Gita


 

  02

15th to 17th Jan

Dubai

Sw. Samatananda

Gita Ch – 1


 

  01

5th to 12th Jan

Atma-Jyoti Ashram,

Baroda

Sw. Amitananda

Kathopanishad 3-1

Gita Ch – 8


Translate »