Upanishads :

 

Upanishads Discourses

advaita


Upanishad

Chapter & Section

Place & Year

Speaker

Language

Download


Katha

1 – 2

 → Baroda 2017 Sw. Amitananda  Guj dwnld

1 – 2

 → Lucknow 2011
Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Katha

1 – 3

 → Mumbai 2011 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

1 – 3

 → Baroda 2017
Sw. Amitananda  Gujrati dwnld


Katha

2 – 1

 → Baroda 2018  Sw. Amitanandaji  Gujrati dwnld

2 – 1

 → Lucknow 2012  Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Katha

2 – 2

 → Lucknow 2013  Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 2

 → Mumbai 2012  Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Katha

2 – 3

 → Lucknow 2014 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 3

 → Mumbai 2012  Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 3

 → Rishikesh 2009  Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 3

 → Ahmedabad 2017  Sw. Amitananda  Gujrati dwnld

Kaivalya

12 Talks

→ Indore 2018 Sw. Atmanandaji Hindi dwnld

7 Talks

 → Baroda 2016 Sw. Amitananda  Gujrati dwnld

Mundaka

10 Talks on 6th mantra of  1 – 1

 → Indore 2013 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

1 – 1

 → Mumbai 2013 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

1 – 1

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

1 – 1

 → Ahmedabad Sw. Amitananda  Gujrati dwnld

1 – 1

→ Lucknow 2016 Sw. Atmanandaji Hindi dwnld

Mundaka

  1 – 2

 → Lucknow 2017 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

9 Talks on 12th mantra

of  1 – 2

 → Indore 2015 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

1 – 2 

 → Mumbai 2013 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mundaka

2 – 1

 → Lucknow 2019 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 1

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 1

 → Mumbai 2014 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mundaka

2 – 2

 → Mumbai 2014 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

2 – 2

 → Lucknow 2018 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mundaka

3 – 1

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

3 – 1

→ Mumbai 2015 Sw. Atmanandaji Hindi dwnld
Mundaka

3 – 2

→ Mumbai 2016 Sw. Atmanandaji Hindi dwnld

Kena

1

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Kena

2

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mandukya Karika

1

(Agam Prakaram)

 → Mumbai 2018 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mandukya Karika

2

 → Mumbai Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Mandukya Karika

3

 → Lucknow Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

Ishavasya

13 Talks

 → Rishikesh 2011 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

8 Talks

 → Mumbai 2008 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

7 Talks

 → Baroda 2014 Sw. Amitananda  Gujrati dwnld

61 Talks (with Shankar Bhashya of 8 mantras)

 → Indore 2014-15 Sw. Atmanandaji  English dwnld

Kaivalya

10 Talks

 → Mumbai 2008 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

7Talks

→ Baroda 2016 Sw. Amitaananda Gujrati dwnld

Amritabindu

10 Talks

 → Indore 2018 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

9 Talks

 → Indore 2014 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

7 Talks

 → Lucknow 2008 Sw. Atmanandaji  Hindi dwnld

6 Talks

→ Ahmedabad 2016 Sw. Amitananda Gujrati dwnld

 

Translate »